Raad van Kerken Aalsmeer / Kudelstaart

Kerkplein Aalsmeer wordt u aangeboden door de Raad van Kerken van Aalsmeer / Kudelstaart. Ons doel is om, met dit informatieplatform, het gesprek tussen de kerken onderling en de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, vorm en inhoud te geven.

Op deze pagina vind u meer informatie over ons.

Wie we zijn

De Raad is een open overleg- en communicatieplatform van christelijke kerken in Aalsmeer.

Met respect voor elkaars eigenheid en geloofstradities geven wij, de aangesloten kerken en gastleden, gestalte geven aan de oecumenische gemeenschap. 

De Raad wil meewerken aan het welzijn van de Aalsmeerse samenleving. 

De Raad zoekt zoveel mogelijk verbinding met alle christelijke kerken in Aalsmeer.

Aangesloten kerken

Gastkerk

Wat we doen

Onder auspiciën van de Raad organiseren we

 • De Passieronde in de tijd vóór Pasen: zes keer op woensdag een moment van bezinning in een kerk in of rondom Aalsmeer, 19.15-19.45 uur
 • 4 mei-viering (19.00-19.35 uur), voorafgaand aan de herdenking vanaf 19.45 uur op Raadhuispein / gemeentehuis.
 • Oecumenische kerkdiensten op drie zondagen in het jaar (januari, september en november)
 • Activiteiten in de Vredesweek rond de Internationale Dag van de Vrede op 21 september

De Raad biedt alle kerken van Aalsmeer ruimte om bij bepaalde activiteiten aan te sluiten en gebruik te maken van het informatieplatform Kerkplein Aalsmeer.

Raad van Kerken Nederland

De Raad van Kerken in Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties en werd opgericht op 21 juni 1968.

 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 • Anglicaanse Kerk in Nederland
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
 • Evangelische Broedergemeente in Nederland
 • Koptisch Orthodoxe Kerk
 • Leger des Heils
 • Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
 • Orthodoxe Kerk in Nederland
 • Oud-Katholieke Kerk van Nederland
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
 • Remonstrantse Broederschap
 • Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
 • Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
 • 2of3bijeen
 • Kerkgenootschap der Zevende-dag Adventisten
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Vrijzinnigen Nederland

Op de agenda van de Raad staan zowel theologische als maatschappelijke onderwerpen. Veel van het werk van de Raad wordt gedaan door beraad- en projectgroepen, waarin deskundigen vanuit de lidkerken en daarbuiten participeren.

De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en met de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties. Bezoek voor meer informatie de website van de Raad van Kerken in Nederland.

Agenda item doorgeven

Contactformulier Raad van Kerken

Fijn dat u ons gevonden hebt. Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo nodig contact op.